• Utama
  • MAKLUMAT KORPORAT
  • Organisasi
  • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ketua Pegawai Maklumat CIO
Nama : Tuan Haji Mior Mohamad Jamil bin Mior Zakaria
Jawatan : Pegawai Daerah Kuala Kangsar
Telefon : 05-7761055
Fax : 05-7764441

 

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:
  • Membantu Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsar dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
  • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsar.

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.