• Utama
  • MAKLUMAT KORPORAT
  • Organisasi
  • Visi, Misi & Objektif Jabatan

Visi-Misi, Moto dan Objektif Jabatan

VISI JABATAN


Menjadikan Kuala Kangsar sebagai daerah yang maju dan sejahtera di Negeri Perak menjelang tahun 2015MISI JABATAN


Merancang, mengurus dan mentadbir daerah dan tanah secara efisien bagi mencapai pembangunan seimbang dari segi fizikal dan sosioekonomi

 

MOTO

"Kepuasan Pelanggan Keutamaan Kami"

OBJEKTIF

Menjana kehidupan sosial dan ekonomi yang berkualiti dan produktif melalui sistem penyampaian yang cekap dan berkesan untuk kesejahteraan rakyat.

Melaksanakan projek-projek Pembangunan Luar Bandar serta pelaksanaan aktiviti Pembangunan Insan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk memberi perkhidmatan berkualiti berkaitan Pelupusan, Pembangunan / Pendaftaran Tanah dan Kutipan Hasil selaras dengan Kanun Tanah Negara (KTN) dan Undang-Undang yang berkaitan serta Penguatkuasaan Undang-undang tersebut.

Menyelaras ketenteraman awam dan muhibbah di peringkat daerah- daerah.

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.