• Utama
 • MAKLUMAT KORPORAT
 • Pengenalan
 • Pembangunan Luar Bandar

Pembangunan Luar Bandar

Fungsi Bahagian Pembangunan Luar Bandar.

 • Menjalankan aktiviti-aktiviti pembangunan dengan merancang dan melaksanakan program-program seperti berikut :-
 • Projek-projek Kecil Negeri.
 • Projek-projek Kecil Persekutuan.
 • Projek-projek Kecil Wakil Rakyat ( Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri ( ADUN )).
 • Mengendalikan dan memproses pembayaran bagi projek-projek yang telah siap sempurna mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
 • Perkhidmatan Yang Disediakan.
 • Menyelaras dan merancang projek-projek pembangunan daerah.
 • Melaksanakan projek-projek tahunan Sosia-ekonomi Luar Bandar.
 • Menyelaras Program PPRT.
 • Mengenalpasti dan memajukan tempat-tempat rekreasi serta pelancongan domestic.
 • Mengadakan program-program pembangunan muda penduduk Luar Bandar.

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.