Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 adalah projek banci yang akan dijalankan di semua kawasan perumahan dan kediaman di seluruh Malaysia pada tahun 2020. Banci 2020 adalah banci yang keenam dilaksanakan semenjak penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Pelaksanaan Banci 2020 adalah merujuk kepada peruntukan yang terkandung dalam Akta Banci 1960 (disemak 1969). Akta ini turut memastikan bahawa semua maklumat individu yang dikumpul adalah sulit dan tidak akan didedahkan.

Apa itu banci1
Banci 2020 akan dilaksanakan secara atas talian (online)

Selaras dengan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup rakyat Malaysia, pengumpulan maklumat banci secara atas talian (online) diperkenalkan menerusi Portal Banci dan aplikasi mudah alih. Bagi melengkapkan borang e-Census, poskad yang mengandungi panduan mengisi dan pautan e-Census di Portal Banci akan dihantar ke tempat kediaman anda. Selain itu, aplikasi mudah alih juga diperkenalkan untuk kegunaan pembanci mengisi maklumat anda semasa sesi temuramah diadakan dengan menggunakan tablet atau telefon pintar.

Cetak   Emel

Offcanvas