DASAR EKSA

DASAR EKSA

"PEJABAT DAERAH & TANAH KUALA KANGSAR komited dalam membudayakan amalan kualiti ditempat kerja bagi mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif demi meningkatkan produktiviti dan perkhidmatan yang berintegriti, efisyen dan berkualiti"

 

OBJEKTIF EKSA

  • Mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, bersih sistematik, kondusif dan praktikal
  • Mengekalkan dan meningkatkan kualiti kerja ke arah penyampaian perkhidmatan yang memenuhi kepuasan pelanggan
  • Memastikan warga Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsar berintegriti, berdisiplin, bermotivasi, dan membudayakan semangat kerja berpasukan
  • Memaksimumkan sumber tenaga manusia secara efisyen, menjimatkan kos dan meningkatkan produktiviti perkhidmatan
  • Memperkukuhkan lagi sistem kualiti pengurusan Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsar berasaskan MS ISO 9001:2008

 

Cetak   Emel

Offcanvas