• Utama
  • E-PERKHIDMATAN
  • Warga Awam
  • Pengumuman
  • Arkib
  • PRESTASI PENDAFTARAN PINDAH MILIK TANAH (PMT) 1 HARI UNTUK TANAH (LANDED) PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA KANGSAR BAGI TAHUN 2019

BULAN

JUMLAH PERSERAHAN LENGKAP

JUMLAH PENDAFTARAN 1HARI

PERATUS PENDAFTARAN 1HARI

JANUARI

141

141

100%

FEBRUARI

78

78

100%

MAC

160

160

100%

APRIL

146

146

100%

MEI

125

125

100%

JUN

91

91

100%

JULAI

117

117

100%

OGOS

164

164

100%

SEPTEMBER

141

141

100%

OKTOBER

138

138

100%

NOVEMBER

111

111

100%

 
 

Cetak   Emel

Offcanvas