• Utama
  • E-PERKHIDMATAN
  • Warga Awam
  • Pengumuman
  • 1 Hari menuju Banci Penduduk & Perumahan Malaysia 2020

1 Hari menuju Banci Penduduk & Perumahan Malaysia 2020


banci

Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada lebih 200 kumpulan etnik. Antaranya ialah Melayu, Cina, India, Kadazan-Dusun, Iban dan lain-lain.
Dengan penduduk yang mempunyai kepelbagaian budaya ini, perpaduan etnik atau sebaliknya sentiasa menjadi agenda dalam pengurusan masyarakat dan kerajaan.

Selain warganegara, ada juga dikalangan bukan warganegara yang mendiami dan menetap di tanah bertuah ini.

Bagi perlaksanaan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020, tidak kira anda warganegara atau tidak, anda adalah dikira sebagai penduduk Malaysia.

Marilah kita bekerjasama dalam menjayakan Banci Penduduk dan Perumahan 2020.

Pastikan, diri anda dihitung.

Cetak   Emel

Offcanvas