• Utama
  • E-PERKHIDMATAN
  • Warga Awam
  • Pengumuman
  • Taklimat Persediaan dan Struktur Sokongan Go-Live Sistem e-Tanah

Taklimat Persediaan dan Struktur Sokongan Go-Live Sistem e-Tanah

Pentadbiran Tanah PDTKK telah menghadiri Taklimat Persediaan dan Struktur Sokongan Go-Live Sistem e-Tanah bagi Pentadbiran Tanah Negeri Perak yang telah disampaikan oleh wakil Puncak Tegap Sdn. Bhd.

Turut dihadiri YBrs Tuan Ahmad Munir Bin Ishak, Pegawai Daerah Kuala Kangsar, Pegawai-Pegawai serta kakitangan Bahagian Pengurusan Tanah PDTKK.

Antara agenda yang disampaikan adalah Taklimat Persediaan Go-Live, Taklimat Struktur Sokongan, Taklimat Aktiviti Cutover, serta Taklimat Operasi dan Peranan Pegawai Teknologi Maklumat.


taklimat etanah


Cetak   Emel

Offcanvas