• Utama
  • Keterangan Laman Web
  • Tukaran Bahasa Ketiga
PENAFIAN TERJEMAHAN BAHASA KETIGA  

Terjemahan untuk bahasa ketiga pada Portal Rasmi Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Kangsar adalah dibuat menggunakan proses berkomputer / sistem automatik daripada Google Translator.
 
   
Pihak pentadbiran negeri atau agensi, kami, tidak akan mengesahkan kesahihan, kebolehpercayaan, atau ketepatan maklumat yang diterjemahkan oleh sistem ini dan seterusnya kami tidak akan bertanggungjawab pada sebarang kerugian kerana mempercayai dan bergantung kepada sistem ini sepenuhnya. Sila hubungi kami, jika anda ingin memberi aduan mengenai kesalahan terjemahan.  
   
Kandungan rasmi yang asal boleh didapati di dalam format Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris sahajaBerikut adalah beberapa terjemahan bahasa yang telah disediakan.
Sila pilih bahasa pilihan anda:
 
   
  1. Bahasa Cina
  2. Bahasa Tamil
  3. Bahasa Jepun
  4. Bahasa Arab
  5. Bahasa Perancis


 

    

 

      

       

       

Cetak   Emel

Offcanvas