• Utama
  • MAKLUMAT KORPORAT
  • Organisasi
  • Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH

Anda adalah pelanggan, kami akan berusaha memberikan perkhidmatan yang adil, mesra dan segera kepada anda, kami berjanji akan memberikan perkhidmatan seperti berikut : 

1. Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh 1 hari dan jawapan rasmi akan dijawab dalam tempoh 14 hari. 
2. Menyelesaikan permohonan semua lesen-lesen dalam tempoh 4 minggu. 
3. Kaunter bayaran termasuk kutipan hasil akan dibuka mengikut jadual sekurang-kurangnya masa waktu pejabat. Masa kutipan dilanjutkan sekiranya keadaan memerlukan. 
4. Permohonan penilaian duti setem akan diselesaikan dalam masa 4 minggu dari tarikh permohonan. 
5. Setem dokumen akan dimatikan serta merta. 
6. Menyediakan baucer bayaran pembelian dalam masa 5 hari bekerja. 


BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

Bersedia Memberikan Perkhidmatan yang berkualiti dan cekap untuk pelanggan dalam hal-hal berikut :

1. Memproses bayaran Hasil Tanah dalam tempoh 1 minit setiap bil.
2. Memproses Permohonan Tanah sehingga menyediakan Kertas MMK dalam tempoh 8 bulan.
3. Memproses Urusan Pembangunan Tanah seperti Tukar Syarat, Pecah Sempadan dan Pecah Bahagian dalam tempoh 3 bulan bagi Kes di Bawah Bidangkuasa Pentadbir Tanah.
4. Semua Perserahan Pindahmilik/Gadaian akan didaftarkan dalam tempoh 24 jam.
5. Menyelesaikan Permohonan Kebenaran untuk Memindahmilik / Gadaian dalam tempoh 5 hari bekerja bagi kes di bawah Kuasa Pentadbir Tanah. 


BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

1. Akan berusaha sepenuhnya untuk melaksanakan dan menyiapkan 100% projek yang diluluskan setiap tahun
2. Projek dan perolahan bekalan yang tidak melibatkan sebutharga akan ditawarkan kepada pemboong dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat kuasa/waran peruntukan
3. Projek dan perolehan bekalan yang melibatkan sebutharga akan ditawarkan kepada pemborong dalam masa 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat kuasa/waran peruntukan
4. Baucer bayaran akan disiapkan dan dikemukakan ke Pejabat Pembangunan Negeri @ Bendahari Negeri @Akuantan Negara dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh borang inden kerja/pesanan kerajaan disahkan     untuk pembayaran
5. Setiap aduan yang diterima:
-  Secara bertulis akan diakui terima dalam masa 7 hari bekerja
-  Secara lisan akan diberi jawapan serta-merta akan dilayan  dengan penuh berhemah dan mesra 

 
 

Cetak   Emel

Offcanvas