• Utama
  • MAKLUMAT KORPORAT
  • Pengenalan
  • Pengurusan Daerah

PENGURUSAN DAERAH

Unit Pentadbiran dan Kewangan

1. Memproses permohonan lesen hiburan
2. Memproses permohonan lesen-lesen am
3. Mengurus hal ehwal persuratan dan fail
4. Menguruskan bayaran gaji , elaun dan tuntutan yang layak diterima dalam tempoh yang ditetapkan.
5. Menguruskan semua bil bekalan dan perkhidmatan dijelaskan kepada pembekal mengikut Arahan Perbendaharaan.
6. Merancang dan menyediakan anggaran belanja mengurus jabatan.
7. Memastikan semua teguran audit disemak dan dijawab serta diambil tindakan

Unit Teknologi Maklumat

1. Menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan dan bantuan teknikal peralatan dan perisian.
2. Menyediakan khidmat pengurusan sistem rangkaian.

Unit Perkhidmatan

1. Menguruskan hal ehwal penjawatan, perkhidmatan, cuti, pencen, kursus, latihan, peperiksaan dalam perkhidmatan
2. Menguruskan hal ehwal kerjaya dan pembangunan sumber manusia.

Unit Hasil Am

1. Menerima bayaran serta mengeluarkan lesen/ resit mengikut jenis aktiviti seperti lesen hiburan, pawagam, bot, 
penulis rajuan dan lain-lain.
2. Menyempurnakan setem ke atas suratcara-suratcara tertentu di Bawah Akta Setem 1949
3. Memproses dan mengeluarkan salinan Sijil Kerakyatan Negeri Perak.


Unit Rumah Awam

1. Menerima bayaran ansuran bulanan
2. Mengutip bayaran tunggakan RPA
3. Mengemaskini rekod/ Buku Lejar Kutipan

  

Cetak   Emel

Offcanvas