• Utama
 • MAKLUMAT KORPORAT
 • Pengenalan
 • Pembangunan Luar Bandar

PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

FUNGSI BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Menjalankan aktiviti-aktiviti pembangunan dengan merancang dan melaksanakan program-program seperti berikut :-
 1. Projek-projek Kecil Negeri.
 2. Projek-projek Kecil Persekutuan.
 3. Projek-projek Kecil Wakil Rakyat ( Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri ( ADUN )).
 4. Mengendalikan dan memproses pembayaran bagi projek-projek yang telah siap sempurna mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
 5. Perkhidmatan Yang Disediakan.
 6. Menyelaras dan merancang projek-projek pembangunan daerah.
 7. Melaksanakan projek-projek tahunan Sosia-ekonomi Luar Bandar.
 8. Menyelaras Program PPRT.
 9. Mengenalpasti dan memajukan tempat-tempat rekreasi serta pelancongan domestic.
 10. Mengadakan program-program pembangunan muda penduduk Luar Bandar.

 

Cetak   Emel

Offcanvas