• Utama
  • MAKLUMAT KORPORAT
  • Pengenalan
  • Pentadbiran Tanah

PENTADBIRAN TANAH

FUNGSI PENTADBIRAN TANAH

1. Memungut Hasil Tanah.
2. Merancang pemberian milik tanah kerajaan.
3. Mengurus pendaftaran urusniaga.
4. Mengurus permohonan pengambilan balik tanah, tukar syarat, pecah bahagian/sempadan,
    kebenaran pindahmilik
 dan gadaian oleh Y.A.B. Menteri Besar Perak serta Perintah Lelong.
5. Mengawal pelanggaran syarat ke atas tanah-tanah milik.
6. Mengawal penerokaan haram ke atas tanah kerajaan.
7. Menguruskan permohonan penyelesaian Harta Pesaka Kecil.
8. Menentukan supaya tanah digunakan mengikut peraturan dan undang-undang
9. Menentukan pengurusan tanah di seluruh Daerah Kerian dilaksanakan
10. Menentukan hasil tanah dipungut dengan cara yang berkesan dan sistematik.

Unit Pelupusan Tanah

1. Memproses permohonan-permohonan Tanah Kerajaan
2. Memproses permohonan Lesen Menduduki Sementera (LMS)
3. Memproses permohonan memperbaharui Tempoh Pajakan Tanah
4. Memproses permohonan bagi tujuan Perizapan Tanah
5. Memproses permohonan bagi tujuan Permit Ruang Udara
6. Memproses permohonan bagi tujuan Permindahan Bahan Batuan

Unit Pembangunan Tanah

1. Tukar syarat, pecah bahagian/sempadan, penyatuan tanah dan penyerahan balik tanah
2. Pengambilan Tanah.
3. Mendapatkan kebenaran Y.A.B. Menteri Besar untuk memindahmilik dan menggadaikan tanah
4. Permohonan perintah jual
5. Permohonan Hak Laluan untuk Tenaga Nasional Berhad
6. Permohonan hak Laluan Pentadbiran Tanah dan Hak Laluan Persendirian

Unit Pendaftaran

1. Mengurusakan pendaftaran hakmilik baru dan pengeluaran hakmilik sambungan
2. Menguruskan pendaftaran semua urusniaga, bukan urusniaga dan nota

Unit Hasil

1. Menguruskan kutipan cukai tanah semasa
2. Menguruskan kutipan tunggakan cukai tanah
3. Mengutip bayaran premium tanah dan pelbagai hasil
4. Menyediakan penyata dan akuan kutipan

Unit Teknikal Dan Penguatkuasaan

1. Menyediakan charting permohonan tanah
2. Menyediakan pelan untuk urusan penjualan pelan
3. Menyediakan laporan tanah
4. Menjalankan tindakan penguatkuasaan


 
 

Cetak   Emel

Offcanvas